راهنما ویدیویی آموزش کار با پنل پیامک

قدم اول:

راهنمای احراز هویت و اطلاعات پایه

پس از خرید پنل پیامک، اولین قدم ارسال مدارک برای  احراز هویت می باشد. در ویدیو شماره 1 در این مورد توضیح داده ایم.

توصیه می کنیم حتما ویدیو های بخش قدم اول را مشاهده نمایید تا از ارسال های خود بهترین نتیجه را بگیرید. دانستن این موارد که جز موارد پایه ای می باشد، به همه پیشنهاد می شود.

قدم دوم:

راهنمای ارسال پیامک از طریق اینترنت

قدم سوم:

ارسال تماس انبوه

قدم چهارم:

امکانات پیشرفته سامانه

قدم پنجم:

وب سرویس و افزونه ها

قدم ششم:

تلفن ثابت ابری حرفه ای

قدم هفتم:

کسب درآمد از سامانه