ارسال پیامک اقساط

پیام اقساط

در این مقاله یاد میگیریم که چگونه برای کاربران و مشتریانی که از خدمات ما یا محصولاتی که برای فروش گذاشته ایم، بصورت قسطی استفاده کرده اند پیامک یادآوری پرداخت قسط ارسال نماییم. تعریف دو فیلد ضروری برای پیامک اقساط تعداد دوره اقساط تاریخ سر رسید قسط برای اینکه بتوانید پیامک یادآوری اقساط ایجاد کنید […]