منشی عضویت

منشی عضویت

منشی عضویت یکی از امکانات پنل پیامکی تابان اس ام اس است که با استفاده از آن میتوانید از کاربران بخواهید با ارسال یک کلمه کلیدی در سامانه پیامکی شما ثبت نام شوند. و یا با ارسال یک پیامک دیگر از عضویت لیست گیرندگان پیامک شما خارج شوند. کلمه کلیدی متن پیام ON درخواست شما […]

پیام های دریافتی در پنل پیامکی

صندوق دریافت پیام پنل پیامک

چگونه از طریق سامانه پیامک ،پیام دریافتی داشته باشیم؟ مشاهده پیام دریافتی از سمت مخاطبان در پنل پیامکی یک نیاز اصلی در هر سامانه است. برای دریافت پیام از سمت مخاطبین با شماره اختصاصی شما باید یک خط به نام خودتان داشته باشید تا شماره خود را به مخاطبین بدهید تا آنها پیام را به […]