گزارشات ارسال در پنل کاربری

گزارش ارسال پیام کوتاه

انواع وضعیت دلیوری پیامک ( گزارش ارسال ) در پنل پیامکی در این بخش توضیحاتی درباره ی اصطلاحات گزارش ارسال پیام در پنل پیامک و علل آنها برای شما توضیح داده شده است.   رسیده به گوشی متن ارسالی به این شماره ها رسیده شده و در گوشی فرد قرار گرفته است. تحویل داده به […]