ارسال پیامک انبوه با نقشه

ارسال پیامک نقشه

کاربرد ارسال پیامک از روی نقشه یا پیامپ یکی از بهترین روش های بازاریابی پیامکی ارسال پیامک از روی نقشه است.شما میتوانید یک بانک شماره ی خاص از تمامی افرادی که در یک منطقه هستند را تنها با کلیک بر روی نقشه در اختیار داشته باشید. با این روش یک تبلیغات هدفمند با دقت بالا […]