ارسال پترن ( ارسال پیامک سریع)

ارسال پترن

در ارسال سریع پیامک یا همان ارسال بر اساس پترن قادر خواهید بود متن پیامک آماده ی خود را با تعیین عبارت کلیدی در کمتر از 5 ثانیه ارسال کنید ارسال پترن چیست؟ دو نمونه ارسال پیامک در وب سرویس ارسال پیام وجود دارد: ارسال بر اساس url ارسال بر اساس پترن تفاوت این دو […]

گزارشات ارسال در پنل کاربری

گزارش ارسال پیام کوتاه

انواع وضعیت دلیوری پیامک ( گزارش ارسال ) در پنل پیامکی در این بخش توضیحاتی درباره ی اصطلاحات گزارش ارسال پیام در پنل پیامک و علل آنها برای شما توضیح داده شده است.   رسیده به گوشی متن ارسالی به این شماره ها رسیده شده و در گوشی فرد قرار گرفته است. تحویل داده به […]