ارسال پترن ( ارسال پیامک سریع)

ارسال پترن

در ارسال سریع پیامک یا همان ارسال بر اساس پترن قادر خواهید بود متن پیامک آماده ی خود را با تعیین عبارت کلیدی در کمتر از 5 ثانیه ارسال کنید ارسال پترن چیست؟ دو نمونه ارسال پیامک در وب سرویس ارسال پیام وجود دارد: ارسال بر اساس url ارسال بر اساس پترن تفاوت این دو […]