ارسال پیامک bts

ارسال پیامک دکل مخابراتی

ارسال پیامک از طریق bts  چگونه انجام میشود؟ ارسال پیامک bts از طریق دکل های مخابراتی که در سطح شهر یافت میشود انجام میگیرد و اصطلاحا به دکل های فرستنده و گیرنده شناخته شده اند.این دکل ها  به طور مستقیم با تلفن های همراه در ارتباط هستند و برد مفید آن ها می تواند بین […]