ارسال پیامک انبوه به روش ایرانسل منطقه ای

پیامک ایرانسل منطقه ای

ارسال پیامک انبوه به روش ایرانسل منطقه ای چیست؟ ارسال پیامک ایرانسل منطقه ای به شما این امکان را میدهد که به مشترکین ایرانسل در یک منطقه مشخص پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید. این روش را میتوان از جمله روش های ارسال پیامک منطقه ای دانست.از دیگر روش های ارسال پیامک منطقه ای: ارسال پیامک انبوه […]