تبریک روز عصای سفید

نمونه پیامک روزعصای سفید

متن تبریک روز عصای سفید متن تبریک روز عصای سفید برای شما فرزانه ای می نویسم که تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس می کنید ، شما فرهیخته ای که در زلال شعور و صفای فطرت خدایی ، جلال و جمالِ جهاندار جان آفرین را می نگرید ؛ برای شما بر جسته […]