نمونه پیامک عفاف و حجاب

پیامک روز عفاف و حجاب

دسته بندی:
0 دیدگاه

تابان اس ام اس روز عفاف و حجاب را گرامی میدارد.

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
در کلاس حفظ تقوا و شرف / دختران درند و چادر چون صدف
بهترین سرمایه زن چادر است / زانکه زن را زینت زن، چادر است
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
زن در حجاب مانند گوهری در صدف است .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب مادر پاکی هاست .

روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
خواهرم؛ ای سراپا الماس !
قدر خود را بشناس !
با حجابت، پاسدار گوهر جان باش
حرمت خون شهیدان را نگهبان باش
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب مصونیت است نه محدودیت .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب یعنی حیای جوان با عفت .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حفظ چادر زخم ها را مرحم است / دست رد بر سینه نامحرم است
حفظ چادر التیام دردهاست / سد محکم در بر نامردهاست
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب سرچشمه کمال زن است .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
در امور خویش سرگردان مشو / نو عروس چشم نامحرم مشو
خواهر من قلب مهدی خسته است / از گناه ماست کو رو بسته است
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب مظهر عفاف است .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب برای زن تاج بندگی خداست .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک
حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد .

روز حجاب و عفاف گرامی باد .

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

زن در حجاب مانند گوهری در صدف است .

روز حجاب و عفاف گرامی باد .

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

پیامک روز حجاب و عفاف

خواهرم؛ ای سراپا الماس ! قدر خود را بشناس !

با حجابت، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

پیامک روز حجاب و عفاف

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است .

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

پیام کوتاه روز حجاب و عفاف

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می‌دارد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

پیام کوتاه روز حجاب و عفاف

شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

متن روز حجاب و عفاف

حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است. (وصیت شهدا)

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

متن روز حجاب و عفاف

غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

sms حجاب و عفاف

برای هر چیز زکاتی است و زکات زیبایی پاکدامنی و حجاب است

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

sms حجاب و عفاف

در زمانی که شأن و ارزش جز به دماغ و لباس و ماشین نیست

توی چادر بمان و ثابت کن ارزش واقعی زن این نیست

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

متن کوتاه حجاب و عفاف

غنچه ‌ای تا هست پنهان در حجاب می‌کند از او خزان هم اجتناب

تا نقابش باز از سر می‌شود با نسیمی زود پرپر می‌شود

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

متن کوتاه حجاب و عفاف

حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

پیام کوتاه روز حجاب و عفاف

ای زن به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

پیامک روز حجاب و عفاف

اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

اس ام اس روز حجاب

حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی

حجاب مصونیت است نه محدودیت.
محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حفظ چادر زخم‌ها را مرحم است / دست رد بر سینه نامحرم است
حفظ چادر التیام دردهاست / سد محکم در بر نامردهاست

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.
روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب سرچشمه کمال زن است.
روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.
روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب جاذبه خوبی‌ها و دافعه خطاهاست.
روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

در امور خویش سرگردان مشو / نو عروس چشم نامحرم مشو

خواهر من قلب مهدی خسته است / از گناه ماست کو رو بسته است

حجاب مظهر عفاف است.
روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب برای زن تاج بندگی خداست.
روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
روز حجاب و عفاف گرامی باد.

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

نارس بودی، حیا شکوفایت کرد / ایمان تو نامدار دنیایت کرد / یک سکه بی رواج بودی ای ماه! / این چادر شب بود که زیبایت کرد

غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب / آفت جان و دل است، چهره عیان داشتن

روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب شما خواهران کوبنده‌تر از خون سرخ ما است. (پیام شهدا)

حفظ استقلال زن در چادر است / کوکب اقبال زن در چادر است

روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه‌های آلوده است.

عفاف و حجاب

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

خواهرم: استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می‌ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا)

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می‌دارد.

حجاب، یعنی، گسستن قیود اسارت نفس و رهایی از آن، روز حجاب و عفاف گرامی باد

حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است، روز حجاب و عفاف گرامی باد

عصمتیان را به مقام جلال / جلوه حرام است مگر با حلال

روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب دژ و قلعه‌ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

عفاف و حجاب

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

حجاب: ح = حُرّیت، ج = جذبه، آ =آبرو و شرف، ب = بندگی.

زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

با حجاب از دره‌ی پست زمین بالا شوی / قطره باشی، دُر شوی، دریا شوی.

روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم‌اند، دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

روز حجاب و عفاف گرامی باد

محمد اسماعیل منصوری اوزبیک

العفه رأس کل خیر، عفت منشأ تمام نیکی‌هاست.

روز حجاب و عفاف گرامی باد

مطالب مرتبط:

پیام تبریک روز داروساز

پیامک تبریک دی ماهی

پیام تبریک اسفند ماهی

پیام تبریک روز کارمند

مطالب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...