نمونه پیامک روز جهانی قدس

پیامک روز جهانی قدس

دسته بندی:
0 دیدگاه

ارسال نمونه پیامک روز جهانی قدس با پنل تابان اس ام اس. ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی با پنل تابان اس ام اس

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.

*** *** ***

با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.

*** *** ***

همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد

*** *** ***

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

*** *** ***

جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.

*** *** ***

با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.

*** *** ***

همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس = نمایش وحدت ملت بزرگ ایران

*** *** ***

ثواب حضور در راهپیمایی روز قدس را به روح امام هدیه می دهیم.

*** *** ***

روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.

*** *** ***

نمونه پیامک روز جهانی قدس

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب.

*** *** ***

هم غزه، هم ایران، جانم فدای اسلام

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

ما جهاد با صهیونیست ها را واجب می دانیم.
(مقام معظم رهبری)

*** *** ***

باید همه به پا خیزیم و اسراییل را نابود کنیم.
(امام خمینی)

*** *** ***

ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رسای خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان می رساند.

*** *** ***

ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس این روز عزیز را زنده نگه دارد

*** *** ***

در روز قدس باید فریاد مرگ با امریکا، اسرائیل و

ارتجاع فضاى سراسر کشورهاى اسلامى را پر کند.

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

روز قدس باید روز آمادگى براى آزادسازى قدس باشد.

*** *** ***

روز قدس را گرامى بدارید و آن را بزرگ بشمارید.

*** *** ***

روز قدس روز آرمانها و اهداف مقدس و اسلامى این امت است.

*** *** ***

روز قدس یکى از مهمترین روزها در جهان اسلام است.

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

شرکت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانى قدس سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد.

*** *** ***

ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رساى خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان مى‏رساند.

*** *** ***

ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایى روز جهانى قدس این روز عزیز را زنده نگه دارند.

*** *** ***

نمونه پیامک روز جهانی قدس

با خیال آسوده بخواب …

اینجا دمشق نیست …

اینجا قاهره نیست …

اینجا بغداد نیست …

اینجا غزه نیست …

اینجا صاحب دارد ؛ تا سید علی هست آسوده بخواب …

اینجا ایران است …

*** *** ***

روز قدس ، روز عزای صهیونیست است

به امید باز پس گیری فلسطین …

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

این روزها نمازهای یومیه مسلمانان غزه پنجگانه نیست

ششگانه است : صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء و میت…

*** *** ***

امروز پدری ترکش خورد!!

یتیمی افطاری خون دل!

مادری روزه اش را موشک شکست!

و من زولبیا نخوردم تا سیری کاذبش مزاحم بیشتر خوردنم نشود

*** *** ***

گاهی خواب روزه دار عبادت نیست؛ خیانت است

هیس مسلمین خوابیده اند…

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

هر روز ، روزِ قدس است …

اگر در دل به این حرف معصوم باور داشته باشیم که :

“هر کس صدای مظلومی را بشنود و او را یاری نکند، مسلمان نخواهد بود”

*** *** ***

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

*** *** ***

جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.

*** *** ***

همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد

*** *** ***

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.

*** *** ***

با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.

*** *** ***

نمونه پیامک روز جهانی قدس

همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد

*** *** ***

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس = نمایش وحدت ملت بزرگ ایران

*** *** ***

روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.

*** *** ***

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب.

*** *** ***

نمونه پیامک روز جهانی قدس

ما جهاد با صهیونیست ها را واجب می دانیم.
(مقام معظم رهبری)

*** *** ***

باید همه به پا خیزیم و اسراییل را نابود کنیم.
(امام خمینی)

*** *** ***

پیامک روز جهانی قدس

ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رسای خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان می رساند.

*** *** ***

ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس این روز عزیز را زنده نگه دارد.

*** *** ***

روز قدس که همجوار شب قدر است ، لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و هشیاری آنها باشد.

*** *** ***

این آوای الله اکبر است ، این همان فریاد ملت ماست که در ایران، شاه را و در بیت المقدس، غاصبین را به نومیدی کشاند.

*** *** ***

 روز جهانی قدس

روز قدس روز آرمانها و اهداف مقدس و اسلامى این امت است.

*** *** ***

ای قدس ای شهر خدا آزاد می خواهم تو را / معراج گاه مصطفی آزاد می خواهم تو را
ای قبله گاه اولین بهر رسول آخرین / از سلطه صهیونیان آزاد می خواهم تو را

*** *** ***

ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس این روز عزیز را زنده نگه دارد.

*** *** ***

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم

*** *** ***

 روز جهانی قدس

روز قدس یک روز جهانی است ، روزی نیست که فقط اختصاص به « قدس » داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.

*** *** ***

ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رساى خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان مى‏رساند.

*** *** ***

ای قدس ای شهر خدا آزاد می خواهم تو را / معراج گاه مصطفی آزاد می خواهم تو را
ای قبله گاه اولین بهر رسول آخرین / از سلطه صهیونیان آزاد می خواهم تو را

کلام آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال پیامک روز جهانی قدس به عزیزانتان ، شگفتی‌آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

9 صبح تا 7 عصر با شماره زیر تماس بگیرید

91 99 09 91 – 021

ثبت نام پنل اس ام اس

 

مطالب مرتبط:

پیامک تبریک 15 خرداد

پیامک تبریک روز داروساز

پیامک تبریک روز کارگر

پیامک تبریک روز کارمند

پیامک مبارزه با مواد مخدر

پیامک فتح خرمشهر

پیامک ایام فاطمیه

پیامک سخنان بزرگان

پیامک انگلیسی

پیامک مهربانی

پیامک با موضوع خدا

1/5 - (1 امتیاز)

مطالب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...