نمونه پیامک تبریک روز تربیت بدنی

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

دسته بندی:
0 دیدگاه

ارسال نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش با پنل تابان اس ام اس. ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی با پنل تابان اس ام اس

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی آن که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*** *** ***

اس ام اس روز تربیت بدنی و ورزش

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

*** *** ***

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ز نيرو بود مرد را راستي

ز سستي كژي زايد و كاستي

هفته تربيت بدني و ورزش

به همه ی ورزشكاران و ورزش دوستان

مبارك باد

*** *** ***

روز تربیت بدنی و ورزش

تن زنده والا به ورزندگی است؛ که ورزندگی مایه ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش؛ که فرجام سستی سرافکندگی است.

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*** *** ***

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*** *** ***

روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

اس ام اس روز تربیت بدنی و ورزش
26 مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش

بدن تو بر تو حقی دارد

حق آنست که آن را سالم

نیرومند و مقاوم

در برابر شداید و سختی ها

و در کمال نشاط نگهداری

روز تربیت بدنی مبارک باد.

*** *** ***

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی

برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر

در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه

ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

*** *** ***

اس ام اس روز تربیت بدنی

انسان برای رسیدن بـه کمال انسانیت

نیاز بـه تقویت و تربیت روح و وجود انسانی خود را دارد

و این امر میسر نمیشود مگر با تربیت بدن با ورزش

کـه یکی از مکملهای غذایی بدن اسـت

!!! روز تربیت بدنی مبارک باد !!!

*** *** ***

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و

برهمین اساس نه تنها یک روز بلکه تمام روزها و

ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*** *** ***

پیامک تبریک روز تربیت بدنی

سلام! مثل روزهای گذشته، با بوی تازه خورشید برخیز؛ با عطر فرحناک شادمانی ها. یک، دو، سه؛ لبخند زندگی، تبسمِ هستی، یک پارچه سرور. ریه ات را از اکسیژن پاک تندرستی سرشار کن! قدم بزن! سطرهای صحیح جوارح ات چنین می گویند کـه کتابِ آینده برای توست. برخیز و همگام با ورزش، همپای نرمش، تمامیِ اندوه های ژولیده روزانه را دور بریز!

*** *** ***

یک جامعه سالم جامعه ای است که افراد جامعه به ورزش اهمیت بدهند و ساعتی از روز را در باشگاه یا پارک و یا حتی در خانه به ورزش و نرمش بپردازند.

ورزش = سلامتی جسم و روح

*** *** ***

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ز نيرو بود مرد را راستي
ز سستي كژي زايد و كاستي

هفته تربيت بدني و ورزش
به همه ی ورزشكاران و ورزش دوستان
مبارك باد

*** *** ***

اس ام اس تبریک روز ورزش

تن زنده والا به ورزندگی است؛ که ورزندگی مایه ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش؛ که فرجام سستی سرافکندگی است.

*** *** ***

26 مهرماه روز ورزش و آغاز هفته تربیت بدنی و به همه ی ورزشکاران و ورزش دوستان تبریک میگیم…

اس ام اس هفته تربیت بدنی و ورزش
*** *** ***

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی هرساله از 26 مهر تا دوم آبان بـه منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه بـه ورزش های همگانی برگزار میشود.

*** *** ***

تربیت بدنی واژه ای اسـت

بـه وسعت رشد و تربیت و کمال انسان

کـه با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان

جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی

انسان را به کمال میرساند

*روز ورزش مبارک*

*** *** ***

26 مهر روز تربیت بدنی و ورزش

– تاریخچه ورزش در ایران
در میان کشور هـای مشرق زمین، ایران، تنها کشوری بود کـه در نظام تعلیم و تربیت خود، بیشترین اولویت را به تربیت بدنی و ورزش می داد. در یکی از کتاب های باستانی آمده اسـت: ورزش در ایران باستان، با هدف سلامت، شادابی و آماده بودن برای دفاع از میهن پا گرفت و هدف اصلی آن؛ تربیت جوانان بود.

*** *** ***

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش، همانطور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*** *** ***
تیراندازی، کوه نوردی، شمشیرزنی، دو، اسب دوانی، شترسواری، ارابه رانی، مشت زنی، شنا و کشتی، در این مرز و بوم رواج داشت. پارسیان، شکار و شکارگاه را آموزشگاه حقیقی جنگ می پنداشتند و جوانان پارسی در شکار، سحرخیزی، بردباری در راه رفتن و دوندگی و تیراندازی، آمادگی روحی و چابکی را فرامی گرفتند.

*** *** ***

– اهمیت ورزش در جامعه ؟
توجه بـه ورزش و تلاش بر توسعه ان در میان همه ی ی اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی اسـت کـه از این کار بـه دست می آید.

*** *** ***

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

چون ورزش مایه پرهیز از بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، افزایش توانایی های جسمی و روحی، شجاعت، سلامت جسمانی و فکری و نیز وسیله ای برای جمع گرایی و اجتماعی شدن اسـت.

بر همه ی ی مـا واجب اسـت کـه

ورزش را در تمام زمینه ها جدی بگیریم.

«مقام معظم رهبری»

*** *** ***

– آثار فردی ورزش
ورزش، بر جنبه های گوناگون فرد اثرمی گذارد. حرکات ورزشی، از یکسو قدرت و توانایی جسمانی ورزشکار را افزایش می دهد و از سوی دیگر، باعث سلامت بدن انسان میشود؛ نعمتی کـه بـه تعبیر امام علی علیه السلام از زیادی مال بهتر اسـت. ورزش همچنین بـه تعادل جسم و جان آدمی می انجامد.

*** *** ***

تبریک هفته تربیت بدنی در ایران

– هفته تربیت بدنی در مدارس
با ورزش، انسان از روحی با نشاط برخوردار میشود و روح با نشاط، بدن را سرشار از طراوت و شادابی می سازد و البته بدن سالم هم، روح و جان را در دست یابی بـه مدارج کمال یاری میرساند.

*** *** ***

امام سجاد «ع» در رساله حقوق می فرمایند

بدن تـو بر تـو حقی دارد حق آنست کـه

آن را سالم نیرومند و مقاوم در برابر:

شداید و سختیها و در کمال نشاط نگهداری

*** *** ***

 آثار روانی ورزش دریک جامعه
ورزش، همانگونه کـه بر جسم آدمی تأثیر میگذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد. یکی از نتایج مفید ورزش بر روی شخصیت افراد، افزایش اعتماد بـه نفس اسـت. ورزشکاران موفق، خود ساخته بوده و در برابر مشکلات، مقاوم تر هستند. از دیگر نتایج روانی ورزش، افزایش شور و نشاط ورزشکار و امید بـه آینده اوست.

*** *** ***

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

آدمی، با ورزش کمتر بـه دام وسوسه و گناه می افتد و بـه عادت های زشت، مثل اعتیاد دچار نمی شود. از دیگر آثار روانی ورزش، ویژگی ضدّ خمودگی و افسردگی آن اسـت. ورزش، ورزشکار را سرزنده ساخته و او را در برابر دلمردگی بیمه میکند.

*** *** ***

روز تربیت بدنی

روز اندیشیدن بـه روش های توسعه

و رشد وجودی انسان و معرفی

الگوهای انسانیت و پهلوانی اسـت

*** *** ***
معلولیت، باعث تضعیف ماهیچه ها، کاهش توانایی و استقامت بدن، کندی حرکت و اختلال در هماهنگی کار اندام های مختلف فرد میشود. افسردگی و سرخوردگی در زندگی فردی و اجتماعی، از آسیب های شایع معلولیت بـه شمار می آید. حال با این توضیح، می توان نقش ورزش را در کم کردن این آسیب ها در فرد معلول تشخیص داد.

*** *** ***

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش، عاملی اسـت کـه قادر بـه تأمین سلامت جسمی و روانی فرد معلول اسـت و در صورت نپرداختن بـه آن؛ بدن دچار اختلال میشود، روند بهبودی کُند یا متوقف می گردد و به طور کلی زندگی فرد معلول به طور جدّی بـه مخاطره می افتد. از این رو، ورزش، از عوامل ضروری در ادامه زندگی جانبازان و معلولان عزیز بـه شمار می آید.

انسان برای رسیدن بـه کمال انسانیت

نیاز بـه تقویت و تربیت روح و وجود انسانی خود را دارد

و این امر میسر نمیشود مگر با تربیت بدن با ورزش

کـه یکی از مکملهای غذایی بدن اسـت

*** *** ***
امروزه به دلیل پیشرفت های علمی و نیز بـه وجود آمدن این بینش در معلولان و جانبازان کـه ورزش، لازمه زندگی آنان اسـت، شاهد حضور گسترده افراد جانباز و معلول در مسابقات و رویداد هـای گوناگون ورزشی، از جمله رویداد مهم ورزشی معلولان، یعنی پارالمپیک هستیم.

*** *** ***

 اس ام اس برای تربیت بدنی و روز ورزشکار
عده ای از مسابقات کـه براساس قوانین و مقررات خاص برای معلولان انجام می گیرد، عبارت اسـت از: دو و می داني، بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته و ایستاده، دوچرخه سواری، شمشیر بازی، گُلبال، جودو، شنا، فوتبال هفت نفره، تیراندازی با تپانچه، تیراندازی با کمان، تنیس روی میز و وزنه برداری.

ورزش عرصه توقف ناپذیری اسـت

کـه برای ان حد و مرزی وجود ندارد

و باید دو چندان بکوشیم تا از قافله رشد عقب نمانیم

کلام آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال پیامک روز تربیت بدنی و ورزش به عزیزانتان ، شگفتی‌آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

9 صبح تا 7 عصر با شماره زیر تماس بگیرید

91 99 09 91 – 021

ثبت نام پنل اس ام اس

 

مطالب مرتبط:

اس ام اس تبریک تولد آذر ماهی

اس ام اس تبریک تولد دی ماهی

اس ام اس تبریک تولد بهمن ماهی

اس ام اس تبریک تولد اسفند ماهی

پیامک تبریک ازدواج

پیامک عاشقانه فصل بهار

پیامک شب بخیر

پیامک صبح بخیر

پیامک روز بزرگداشت شهدا

پیامک فصل زمستان

1/5 - (1 امتیاز)

مطالب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...