پیامک روز سعدی

پیامک روز سعدی

دسته بندی:
0 دیدگاه

ارسال پیامک روز سعدی با پنل تابان اس ام اس. ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی با پنل تابان اس ام اس

پیامک روز سعدی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز !

بزرگداشت سعدی خجسته باد

 

خط

پیامک تبریک روز سعدی

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

الها قادرا پروردگارا

کریما منعما آمرزگارا

چه باشد پادشاه پادشاهان

اگر رحمت کنی مشتی گدا را

الا مگر آنکه روی لیلی دیدست

داند که چه درد می‌کشد مجنون را؟

روز بزرگداشت مرد نکونام سعدی شیراز مبارک باد

 

خط

بیا تا برآریم دستی ز دل

که نتوان برآورد فردا ز گل

به فصل خزان درنبینی درخت

که بی برگ ماند ز سرمای سخت

 

خط

نمونه پیامک روز سعدی

آن سست وفا که یار دل سخت منست

شمع دگران و آتش رخت منست

ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف

جرم از تو نباشد گنه از بخت منست

روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیراز گرامی باد

 

خط

نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند

نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند

یک اردیبهشت روز جهانی بزرگداشت سعدی گرامی باد

 

خط

اس ام اس بزرگداشت سعدی

دشمن چواز هر حیله ای در ماند سلسله ی دوستی بجنباند

پس کارها بکند به دوستی که هیچ دشمن نکند به دشمنی

روز اول اردیبهشت ماه را با شادی سالروز سعدی شیراز آغاز می نماییم

 

خط

پیامک روز سعدی

سخن میان دو دشمن چنان گوی که چون دوست گردند شرمنده نباشی

بزرگداشت بزرگ مرد پارسی گرامی باد

 

خط

اس ام اس تبریک روز سعدی

اسکندر رومی را گفتند دیار مشرق و مغرب به‌ چه گرفتی؟

گفت : هر مملکت را گرفتم رعیتش را نیازردم و نام پادشاهان جز به ‌نیکویی نبردم

داروی تربیت از پیر طریقت بستان

که آدمی را بدتر از علت نادانی نیست

بزرگداشت ابر مرد فارسی گرامی باد

 

خط

نمونه پیامک روز سعدی

سخنان سعدی :

دو کس دشمن ملک و دین‌اند

پادشاه بی‌حلم و زاهد بی‌علم

سعدیا روزت گرامی باد !

 

خط

گرت از دست برآید دهنی شیرین کن

مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

 

خط

پیامک روز سعدی

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است

گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست

روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی خجسته و یادش گرامی باد

 

خط

سخنان زیبا و آموزنده ی سعدی

همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی

نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری

بزرگداشت شیج اجل سعدی شیرازی مبارک باد

 

خط

نمونه پیامک روز سعدی

اندیشه کردن به این که چه بگویم

بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم

آدمی با کینه زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند

سالروز بزرگداشت سعدی مبارک باد

 

خط

سعدی می فرماید سر دشمن به دست دشمن دیگر كوب كه از دست هردو خلاصی یابی !

روز بزرگداشت این بزرگ مرد پارسی مبارک باد

 

خط

پیامک روز سعدی

شاعر بزرگ سعدی شیراز :

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بداند که داناست و بدانند که نادان است

 

خط

هر ساعتم اندرون بجوشد خون را

واگاهی نیست مردم بیرون را

الا مگر آنکه روی لیلی دیدست

داند که چه درد می‌کشد مجنون را؟

 

خط

پیامک تبریک روز سعدی

سخن زیبا و گوهر بار با

پیامک تبریک روزسعدی

مال از بهر آسایش عمر است

نه عمر از بهر گرد کردن مال

داروی تربیت از پیر طریقت بستان

که آدمی را بدتر از علت نادانی نیست

بزرگداشت ابر مرد فارسی گرامی باد

 

خط

شیخ اجل سعدی :

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد

و لطف بی دقت هیبت ببرد

 

خط

نمونه پیامک روز سعدی

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است

گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست

روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی خجسته و یادش گرامی باد

 

خط

سعدی بزرگ :

برادر که در بند خویش است

نه برادر و نه خویش است

 

خط

پیامک روز سعدی

همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی

نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری

 

خط

یه نصیحت جالب و معنی دار از سعدی شیرازی :

هر که با بدان نشیند

اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد

 

خط

پیامک تبریک روز سعدی

سخنان فلسفی سعدی :

هر که در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند

 

خط

برگزیده اس ام اس تبریک روزسعدی

مبخشای بر هر کجا ظالمیست

که رحمت بر او جور بر عالمیست

هر آنکس که بر دزد رحمت کند

به بازوی خود کاروان میزند

جفا پیشگان را بده سر به باد

ستم بر ستم پیشه عدل است و داد

روز اول اردیبهشت ماه را با شادی سالروز سعدی شیراز آغاز می نماییم

 

خط

پیامک روز سعدی

مرا خود با تو سری در میان هست
و گر نه روی زیبا در جهان هست

 

خط

ما همه چشمیم و تو نور ای صنم
چشم بد از روی تو دور ای صنم

روی مپوشان که بهشتی بود
هر که ببیند چو تو حور ای صنم

سعدی از این چشمه حیوان که خورد
سیر نگردد به مرور ای صنم

 

خط

نمونه پیامک روز سعدی

من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی
یا چه کردم که نگه باز به من می‌ نکنی

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو منظور منی

 

خط

اس ام اس تبریک روزسعدی

آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست
پنداشت که مهلتی و تأخیری هست
گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند
گو رخت منه که بار می‌باید بست

 

خط

گل که هنوز نو به دست آمده بود
نشکفته تمام باد قهرش بربود
بیچاره بسی امید در خاطر داشت
امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟

 

خط

پیامک روز سعدی

چون ما و شما مقارب یکدگریم
به زان نبود که پرده‌ی هم ندریم
ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز
عیب تو نگویم که یک از یک بتریم

 

خط

 آیین برادری و شرط یاری
آن نیست که عیب من هنر پنداری
آنست که گر خلاف شایسته روم
از غایت دوستیم دشمن داری

 

خط

نمونه پیامک روز سعدی

روزی گفتی شبی کنم دلشادت
وز بند غمان خود کنم آزادت
دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت
وز گفته‌ی خود هیچ نیامد یادت؟

 

خط

پیامک تبریک روزسعدی

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز
وگرنه سیل چو بگرفت،سد نشایدبست

بزرگداشت سعدی مبارک

 

خط

نادان همه جا با همه کس آمیزد
چون غرقه به هر چه دید دست آویزد
با مردم زشت نام همراه مباش
کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد

 

خط

نمونه پیامک روز سعدی

مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند
قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند
فردای قیامت به گناه ایشان را
شاید که نسوزند که خود سوخته‌اند

 

خط

هر دولت و مکنت که قضا می‌بخشد
در وهم نیاید که چرا می‌بخشد
بخشنده نه از کیسه‌ی ما می‌بخشد
ملک آن خداست تا کرا می‌بخشد

 

خط

حاکم ظالم به سنان قلم
دزدی بی‌تیر و کمان می‌کند
گله ما را گله از گرگ نیست
این همه بیداد شبان می‌کند
آنکه زیان می‌رسد از وی به خلق
فهم ندارد که زیان می‌کند
چون نکند رخنه به دیوار باغ
دزد، که ناطور همان می‌کند

 

خط

پیامک تبریک روز سعدی

گر خردمند از اوباش جفایی بیند
تا دل خویش نیازارد و درهم نشود
سنگ بی‌قیمت اگر کاسه‌ی زرین بشکست
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

 

خط

با گل به مثل چو خار می‌باید بود
با دشمن، دوست‌وار می‌باید بود
خواهی که سخن ز پرده بیرون نرود
در پرده روزگار می‌باید بود

خط

اس ام اس تبریک روز سعدی

ای صاحب مال، فضل کن بر درویش
گر فضل خدای می‌شناسی بر خویش
نیکویی کن که مردم نیک‌اندیش
از دولت بختش همه نیک آید پیش

 

خط

هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟
یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟
نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست
از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست

 

خط

پیامک روز سعدی

دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت
همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد
ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست
دزد دزدست وگر جامه‌ی قاضی دارد

 

خط

سخن گفته دگر باز نیاید به دهن
اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد
تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن
که چرا گفتم و اندیشه‌ی باطل باشد

 

خط

چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور
قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار
هزار شربت شیرین و میوه‌ی مشموم
چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار

 

خط

 پیامک تبریک روزسعدی

مگسی گفت عنکبوتی را
کاین چه ساقست و ساعد باریک
گفت اگر در کمند من افتی
پیش چشمت جهان کنم تاریک

سعدیا روزت گرامی باد

 

خط

چو می‌دانستی افتادن به ناچار

نبایستی چنین بالا نشستن
به پای خویش رفتن به نبودی
کز اسب افتادن و گردن شکستن؟

سعدیا روزت گرامی باد

 

خط

پیامک روز سعدی

ای طفل که دفع مگس از خود نتوانی
هر چند که بالغ شدی آخر تو آنی
شکرانه‌ی زور آوری روز جوانی
آنست که قدر پدر پیر بدانی

 

حرف آخر

ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، متخلص به سعدی (606 – 690 هجری )، شاعر و نویسندهٔ پارسی‌گوی ایرانی است. اهل ادب به او لقب استادِ سخن، پادشاهِ سخن، شیخِ اجلّ و حتی به‌طور مطلق، استاد داده‌اند. او در نظامیهٔ بغداد – که مهم‌ترین مرکز علم و دانش جهان اسلام در آن زمان به حساب می‌آمد – تحصیل و پس از آن به‌عنوان خطیب به مناطق مختلفی از جمله شام و حجاز سفر کرد. سعدی سپس به زادگاه خود، شیراز، برگشت و تا پایان عمر در آن‌جا اقامت گزید. آرامگاه وی در شیراز واقع شده‌است که به سعدیه معروف است.(ویکی پدیا)

کلام آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال پیامک روز سعدی به عزیزانتان ، شگفتی‌آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

9 صبح تا 7 عصر با شماره زیر تماس بگیرید

91 99 09 91 – 021

ثبت نام پنل اس ام اس

مطالب مرتبط:

اس ام اس تبریک روز فردوسی

اس ام اس تبریک روز عطار نیشابوری

پیامک تبریک سیزده بدر

پیامک روز بزرگداشت مولوی

پیامک تبریک روز پرستار

پیامک تبریک عروس و داماد

پیامک روز صنایع دستی

پیامک روز کتاب و کتابخوانی

پیامک روز بسیج مستضعفان

پیامک تبریک روز پژوهش

پیامک شهادت امام باقر 

5/5 - (1 امتیاز)

مطالب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...