پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

دسته بندی:
0 دیدگاه

مجموعه کامل نمونه پیامک انگیزشی فارسی با ترجمه انگلیسی از اساتید بزرگ و دانشمندان برای ارسال پیامک و پیامک های عالی برای ایجاد انگیزه در کارکنان و دوستان و اقوام

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده ‌شان است…

*** *** ***

 نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

*** *** ***

جملات فوق العاده انگیزشی

Action; is the foundational key to all success
اقدام، کلید اصلی تمام موفقیت‌ هاست…

*** *** ***

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

If you cannot do great things, do small things in a great way
اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

*** *** ***

نمونه پیامک جملات انگلیسی انگیزشی

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal
موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید…

*** *** ***

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life
مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است…

*** *** ***

جملات انگلیسی انگیزشی

Imagination is more important than knowledge
تخیل مهمتر از دانش است…

*** *** ***

جملات انیشتین

جملات انگلیسی انگیزشی

Be enthusiastic about the success of others.
مشتاق موفقیت دیگران باشید!

*** *** ***

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Don’t flaunt your success,
But don’t apologize for it either.
موفقیت‌هایت را به رخ نکش ( خودنمایی مکن )!
اما بابت انجامشان هم عذرخواهی نکن!

*** *** ***

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

Judge your success by the degree that you’re
Enjoying peace, health, and love.
موفقیت خود را نسبت به میزان آرامش، سلامت و عشقی
که احساس می‌کنی بسنج!

*** *** ***

Remember that overnight success
usually takes about fifteen years.
به یاد داشته باش که موفقیت یک شبه معمولاً پانزده سال طول می‌کشد!

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی انگلیسی

Success consists of going from failure to failure
without loss of enthusiasm.
موفقیت فاصله میان دو شکست است…
بدون از دست دادن شور و اشتیاق!

*** *** ***

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

As you climb the ladder of success,
Be sure it’s leaning against the right building.
اگر از نردبان ترقی بالا می‌روی،
مطمئن باش که نردبان را به بنای درستی تکیه داده باشی…

*** *** ***

جمله های انگیزشی انگلیسی

Many of life’s failures are men
Who never realized how close
They were to success
When they gave up.
بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود که
هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند
ولی دست از کار کشیدند…

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی انگلیسی

The secret of success is to know something that nobody else knows.
رمز موفقیت، دانستن چیزهایی است که دیگران نمی‌دانند …

*** *** ***

جمله های موفقیت

Tomorrow belongs to the people
who prepare for it today.
فردا متعلق به آنهایی است که امروز، خود را برای آن مهیا می‌کنند…

*** *** ***

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

All keys, hang not on one girdle….
تمام کلیدها روی یک جا کلیدی آویزان نیستند…

*** *** ***

All good things come to those who wait….
هر چه خوبی در جهان است، برای « صبرکنندگان » است…

*** *** ***

All are not good cooks, who carry long knives
هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…

*** *** ***

Progress is impossible without change
Those who cannot change their minds
Cannot change anything.
پیشرفت بدون تغییر امکان پذیرنیست
آن‌ها که نمی‌توانند ذهنشان را تغییر دهند، پیشرفت نخواهند کرد…

*** *** ***

جملات فوق العاده انگلیسی

For being successful you don’t need to be very strong
You just need to be stronger than one thing:
Your biggest excuse
Just this
برای رسیدن به موفقیت
لازم نیست خیلی قوی باشی.
فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی:
« از قوی‌ترین بهانه‌ات »
همین!

*** *** ***

Without hustle, talent will only carry you so far
بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

*** *** ***

جملات بزرگان در مورد موفقیت

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی انگلیسی زیبا

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

*** *** ***

پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Working hard for something we don’t care about is called stressed
Working hard for something we love is called passion
سخت کار کردن برای چیزی که دوستش نداریم، استرس نامیده می‌شود…
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود…

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام. من تنها با کار و تلاش به آن رسیده‌ام…

*** *** ***

جملات زیبا و انرژی بخش

جملات انگلیسی انگیزشی

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
چطور می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful
چالش ‌ها زندگی را جالب و غلبه بر چالش ‌ها، زندگی را معنی ‌دار می‌کند…

*** *** ***

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن…
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن…
کسانی که آزارت دادند ببخش…
کسانی که تو را تنها گذاشتند فراموش کن …

*** *** ***

We can not change the direction of the wind… But, remember, that we can always adjust our sails
ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم…

*** *** ***

Every struggle in your life has shaped you into the person. You are today. Be thankful for the hard times, they have made you STRONGER
هر مبارزه ‌ای در زندگی ‌ات تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده! قدر دان لحظات سخت زندگیت باش، آن ‌ها تو را قوی تر کرده ‌اند.

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی انگلیسی

There are two ways to be happy, either improve your reality, or lower your expectations
دو راه برای شاد بودن وجود دارد: یا واقع بینی‌ات را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور…

*** *** ***

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own
کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید. آنرا نزد خودتان نگه دارید …

*** *** ***

The way is not in the sky. The way is in the heart
راه در آسمان نیست ( آن را آنجا جستجو نکنید ) راه هر کاری در دل ‌های ( شما ) است.

*** *** ***

نمونه جملات انگلیسی انگیزشی

When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you
زمانی که تو برای دیگران دعا می‌کنی خداوند به ندای تو گوش می‌دهد، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است …

*** *** ***

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند …

*** *** ***

Great minds discuss ideas, average minds discuss events small minds discuss people
ذهن‌های بزرگ درباره ایده‌ها صحبت می‌کنند، ذهن‌های متوسط درباره رویدادها حرف می‌زنند و ذهن‌های کوچک درباره دیگران

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی انگلیسی

Your life does not get better by chance, it goes better by change
زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی‌شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می‌گردد…

*** *** ***

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچک ترین تصمیمات شماست که می‌توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند…

*** *** ***

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it
زندگی مانند آینه است، هر آنچه را که فرد به آن بیندیشد برایش انعکاس می‌دهد…

*** *** ***

نمونه پیامک انگیزشی انگلیسی

You were not born a winner
You were not born a loser
You were born a chooser
شما برنده به دنیا نیامده اید…
همچنین بارنده هم به دنیا نیامده اید!
شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید…

*** *** ***

Decide where you want to be and don’t stop until you get there
تصمیم بگیر می‌خواهی کجا باشی و تا وقتی به آنجا نرسیدی متوقف نشو…

*** *** ***

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران!

*** *** ***

A distant tour begins with one step
سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می‌شود…

*** *** ***

محبوب ترین سخنرانان انگیزشی دنیا

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده ‌ها در هر جواب مشکلی را می‌بینند، ولی برنده‌ ها، در هر مشکلی، جوابی را می‌بیند…

*** *** ***

Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

*** *** ***

Life is a onetime offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن…

*** *** ***

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.
اگر ریسک نکنید، همیشه یک زندگی معمولی خواهید داشت…

*** *** ***

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himفرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار بنا نهد.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

9 صبح تا 7 عصر با شماره زیر تماس بگیرید

91 99 09 91 – 021

ثبت نام پنل اس ام اس

 

دیگران مطالب زیر را نیز مشاهده کرده اند:

پیامک جملات انگیزشی

اس ام اس شناخت خدا

اس ام اس سخنان بزرگان

اس ام اس سخنان علی شریعتی

 پیامک های شب بخیر

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

پیامک شهادت امام حسن مجتبی (ع)

پیامک شهادت امام رضا (ع)

پیام دلتنگی

پیامک در مورد زندگی

پیامک های فلسفی

اس ام اس دوستی

پیامک ضرب المثل

اس ام اس فصل پاییز

متن تشکر

3/5 - (4 امتیاز)

مطالب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...