بزرگداشت عطار نیشابوری

پیامک عطار نیشابوری

دسته بندی:
0 دیدگاه

ارسال پیامک عطار نیشابوری با پنل تابان اس ام اس. ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی با پنل تابان اس ام اس

پیامک عطار نیشابوری

ای هجر تو وصل جاودانی اندوه تو عیش و شادمانی
در عشق تو نیم ذره حسرت خوشتر ز وصال جاودانی

روز عارف عالی قدر محمد عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

پادشاه خویش را دانسته ام چون روم تنها چو نتوانسته ام
لیک با من گر شما همره شوید محرم آن شاه و آن درگه شوید
مبارک باد بزرگداشت شاعر و عارف والاقدر محمد عطار نیشابوری

 

خط

شوق او در جان ایشان کار کرد هر یکی بی صبری بسیار کرد
عزم ره کردند و در پیش آمدند عاشق او، دشمن خویش آمدند

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

عاقبت از صد هزاران تا یکی بیش نرسیدند آن جا ز اندکی
عالمی بر مرغ می بردند راه بیش نرسیدند سی آن جایگاه
روز عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

اول شعر سنایی و دوم شعر عطار و سوم شعر جلال الدین مولوی. اینها سه اقلیم پهناور، سه کهکشان مستقل اند که فضای بیکرانه شعر عرفانی فارسی و بی اغراق، شعر جهان را احاطه می کنند و در ضمن کمال استقلال، سخت به یکدیگر وابسته اند و یکدیگر را تکمیل می کنند.
سالگرد عارف نیشابوری عطار نیشابوری مبارک باد.

 

خط

اس ام اس  عطار نیشابوری

وقتی با شعر عطار انس گرفتیم، می بینیم که در آن سوی بعضی ناهماهنگی ها، چه منظومه منسجمی از احساس و اندیشه موج می زند.
سالگرد عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

ایران به خود می بالد از این همه هنر و فرهنگ و ادب سالگرد عارف بزرگ عطار نیشابوری مبارک باد.

25 فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

وقتی با شعر عطار انس گرفتیم، می بینیم که در آن سوی بعضی ناهماهنگی ها، چه منظومه منسجمی از احساس و اندیشه موج می زند.
سالگرد عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

روز فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی ازعارفان و شاعران بلندنام ادبیات فارسی‌ مبارک باد.

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

ای هجر تو وصل جاودانی اندوه تو عیش و شادمانی
در عشق تو نیم ذره حسرت خوشتر ز وصال جاودانی

روز عارف عالی قدر محمد عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

مجمعی کردند مرغان جهان آن چه بودند آشکارا و نهان

جمله گفتند: «این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار محمد عطار نیشابوری

25 فروردین روز بزرگداشت عارف و شاعر بلندنام محمد عطار نیشابوری مبارک باد.

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

پادشاه خویش را دانسته ام چون روم تنها چو نتوانسته ام
لیک با من گر شما همره شوید محرم آن شاه و آن درگه شوید

مبارک باد بزرگداشت شاعر و عارف والاقدر محمد عطار نیشابوری

روز عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

25 فروردین نماد شخصیت فرهنگ و هنر ایرانی روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ عطار نیشابوری مبارک باد.

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

25 فروردین روز حماسه شعر و ادب فارسی روز بزرگداشت عطار نیشابوری مبارک باد.

 

خط

ایران به خود می بالد از این همه هنر و فرهنگ و ادب سالگرد عارف بزرگ عطار نیشابوری مبارک باد.

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

شعر عطار در نگاه نخستین، گاه خواننده را می رماند؛ اما شکیبایی و قدری آمادگی روحی لازم است تا به درون این باغ راه پیدا کنیم.روز عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

وقتی با شعر عطار انس گرفتیم، می بینیم که در آن سوی بعضی ناهماهنگی ها، چه منظومه منسجمی از احساس و اندیشه موج می زند.

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

پادشاه خویش را دانسته ام چون روم تنها چو نتوانسته ام
لیک با من گر شما همره شوید محرم آن شاه و آن درگه شوید
مبارک باد بزرگداشت شاعر و عارف والاقدر محمد عطار نیشابوری

 

خط

عاقبت از صد هزاران تا یکی بیش نرسیدند آن جا ز اندکی
عالمی بر مرغ می بردند راه بیش نرسیدند سی آن جایگاه
روز عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

اول شعر سنایی و دوم شعر عطار و سوم شعر جلال الدین مولوی. اینها سه اقلیم پهناور، سه کهکشان مستقل اند که فضای بیکرانه شعر عرفانی فارسی و بی اغراق، شعر جهان را احاطه می کنند و در ضمن کمال استقلال، سخت به یکدیگر وابسته اند و یکدیگر را تکمیل می کنند.
سالگرد عارف نیشابوری عطار نیشابوری مبارک باد

 

خط

وقتی با شعر عطار انس گرفتیم، می بینیم که در آن سوی بعضی ناهماهنگی ها، چه منظومه منسجمی از احساس و اندیشه موج می زند.
سالگرد عطار نیشابوری مبارک باد.

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

سالگرد عطار نیشابوری مبارک بادایران به خود می بالد از این همه هنر و فرهنگ و ادب سالگرد عارف بزرگ عطار نیشابوری مبارک باد.

 

خط

عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق؟!
باز نیابی به عقل سر معمای عشق

عقل تو چون قطره‌ ای است مانده ز دریا جدا

چند کند قطره‌ ای فهم ز دریای عشق …

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

چومویت مشکبار آمد سفر کن
سحرگه بر صبامویی گذر کن

 

خط

مرا مویی ز حال خود خبر ده
ز مویت مژده باد سحر ده

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

بی تو نیست آرامم کز جهان تو را دارم
هرچه تو نِه‌ ای جانا، من ز جمله بیزارم

 

خط

همچو شمع می‌سوزم همچو ابر می‌گریم
همچو بحر می‌جوشم، تا کجا رسد کارم…

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

من کی ام؟
یک شبنم از
دریای بی‌پایان تو…

 

خط

عشق جمال جانان، دریای آتشین است
گر عاشقی، بسوزی، زیرا که راه این است …

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

این جهان و آن جهان و در نهان
آشکارا در نهان و در عیان

 

خط

هم عیان و هم نهان پیدا توئی
هم درون گنبد خضرا توئی ‌

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

ز عشقت سوختم ای جان کجایی
بماندم بی سر و سامان کجایی

نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی
نه در جان نه برون از جان کجایی

 

خط

بی تو دل و جان من سیر شد از جان و دل
جان و دل من تویی ای دل و ای جان من

هست دل عاشقت منتظر یک نظر
تا که برآید ز تو حاجت دو جهان من

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

گفتی مرا چو جویی در جان خویش یابی
چون جویمت که در جان، بس بی نشان نشستی

برخاست ز امتحانت یکبارگی دل من
من خود کیم که با من در امتحان نشستی

تا من تو را بدیدم، دیگر جهان ندیدم
گم شد جهان ز چشمم، تا در جهان نشستی

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

غرقه‌ دریای عشقت گشته‌ ام …

گر ببری به دلبری از سر زلف، جان من
زنده شوم به یک نفس از لب جانفزای تو

 

خط

ای جان جان جانم تو جان جان جانی
بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی

 

خط

جانا مرا چه سوزی، چون بال و پر ندارم
خون دلم چه ریزی، چون دل دگر ندارم…

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

در همه شهر خبر شد
که تو معشوق منی …

 

خط

هر که از ساقی عشق تو چو من باده گرفت

بی خود و
بی خرد و
بی خبر و
حیران شد!

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

برخیز و بیا بتا برای دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم
زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

 

خط

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

عاشقی و بی نوایی کار ماست
کار کار ماست چون او یار ماست

تا بود عشقت میان جان ما
جان ما در پیش ما ایثار ماست

 

خط

غزلیات عطار

سر نفس نهم پای که در حالت رقص
مرد راه از سر این عربده دست‌افشان شد

رو که در مملکت عشق سلیمانی تو
دیو نفست اگر از وسوسه در فرمان شد

 

خط

گر نباشد هر دو عالم، گو مباش
تو تمامی، با توام تنها خوش است

تش عشق تو در جان خوش تر است
جان ز عشقت آتش‌ افشان خوش تر است

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

فریاد کز غم تو فریادرس ندارم
با که نفس برآرم چون هم نفس ندارم

ای دستگیر جانم، دستم تو گیر ورنه
کس دست من نگیرد، چون دست رس ندارم…

 

خط

عالم پُر است از تو
غایب منم ز غفلت

تو حاضری ولیکن
من آن نظر ندارم…

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی
دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی

 

خط

در پرده پندار چو بازی و خیال است
جز عشق تو هر چیز که در هر دو جهان است

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

بوی زلف یار آمد، یارم اینک می‌ رسد
جان همی آساید و دلدارم اینک می‌ رسد

 

خط

تا عشق تو در میان جان است
جان بر همه چیز کامران است…

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

دلمٖ دردی که دارد با که گوید
گنه خود کرد تاوان از که جوید

 

خط

چه سازم که سوی تو راهی ندارم
کجایی که جز تو پناهی ندارم

مگردان ز من روی و با راهم آور
که جز عشق رویی و راهی ندارم!

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

آواز به عشق در جهان خواهم داد
پس شرح رخ تو بیزبان خواهم داد

چون زَهره ندارم که به روی تو رسم
بر پای تو سر نهاده جان خواهم داد

 

خط

اگر دوزخ را به من بخشند
هرگز هیچ عاشق را نسوزم
از بهر آنکه عشق،
خود او را صد بار
سوخته است.

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻣﻨﯽ ﺟﺎﻥ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﺮﻡ ﮐﯽ ﺷﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﺲ ﻧﻨﮕﺮﯼ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺪﻡ ﮐﯽ ﺷﻮﺩ

روز عطار گرامی باد

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

حریفی می کنم با هفت دریا
ولیکن زور یک شبنم ندارم

 

خط

تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم
آری، همه رسوایی اوّل ز نظر خیزد!

 

خط

جانا دلم ببردی در قعر جان نشستی
من بر کنار رفتم تو در میان نشستی

گر جان ز من ربودی الحمدلله ای جان
چون تو بجای جانم بر جای جان نشستی

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

تا قیامت ذره‌ای اندوه تو
مونس جانم به تنهایی بس است

ره میخانه و مسجد کدام است
که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسجد دهندم ره که مست است
نه در میخانه،کین خَمّار خواب است…

 

خط

نمونه پیامک عطار نیشابوری

نه قدر وصال تو هر مختصری داند
نه قیمت عشق تو هر بی خبری داند

هر عاشق سرگردان کز عشق تو جان بدهد
او قیمت عشق تو آخر قدری داند

 

خط

به جز نامی ز جان نشنیده تو
وجود جان خود تن دیدهٔ تو

 

خط

همه عالم پر از آثار جان است
ولی جان از همه عالم نهانست

 

خط

پیامک عطار نیشابوری

تو سیمرغی ولیکن در حجابی
تو خورشیدی ولیکن در نقابی

 

خط

ز کوه قاف جسمانی گذر کن
بدار الملک روحانی سفر کن

خط

 عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (1146م/540ق – 1221م/618ق) یکی از عارفان، صوفیان و شاعران ایرانی سترگ و بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال 540 هجری برابر با 1146 میلادی در نیشابور زاده شد و در 618 هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید.(ویکی پدیا)

کلام آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال پیامک عطار نیشابوری به عزیزانتان ، شگفتی‌آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

9 صبح تا 7 عصر با شماره زیر تماس بگیرید

91 99 09 91 – 021

ثبت نام پنل اس ام اس

مطالب مرتبط:

پیامک شیخ بهایی

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت فردوسی

پیامک تبریک روزسعدی

ارسال پیامک تبریک

پیامک روز بهزیستی و تامین اجتماعی

پیامک عاشقانه

پیامک دوستت دارم

پیامک تبریک عید نوروز

پیامک تبریک 12 بهمن

پیامک تبریک روز عصای سفید

پیامک تبریک ماه ربیع الاول

پیامک تبریک روز حسابدار

1/5 - (1 امتیاز)

مطالب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Captcha loading...