نمونه پیامک های دکتر حسابی

پیامک های سخنان دکتر حسابی

دسته بندی:
0 دیدگاه

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

هنر، با احساسات آدمی بازی می کند.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

هنر، چاشنی زندگیست.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

ایران، جزیره هوش و ذکاوت است. پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازند.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است، و همیشه حافظ ایران بوده است.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است. پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند. پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کند.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

باید به جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است. پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید. پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است. پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت. پروفسور حسابی

◊◊◊◊◊◊◊سخنان پروفسور حسابی◊◊◊◊◊◊◊◊

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد.پروفسور حسابی

**************************************

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

**************************************

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید.

**************************************

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست.

**************************************

احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.

**************************************

انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.

**************************************

تقلید از غرب، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.

**************************************

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.

**************************************

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است.

**************************************

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است.

**************************************

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است.

**************************************

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.

**************************************

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت.

**************************************

هنر، با احساسات آدمی بازی می کند.

**************************************

موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.

**************************************

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است

**************************************

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند.

**************************************

دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کند

**************************************

من تمام زندگی خود را مدیون دو زن هستم. مادرم و همسرم.

**************************************

سخنان دکتر حسابی

محبت. احترام و راستگویی سه اصلی است که خاستگاه متقابل معلم و شاگرد. فرزندان و پدر و مادر. مدیران و جامعه و دو عاشق است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر قلبی که برای ایران نمی تپد بهتر آن است که هرگز نتپد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند. این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی آوریم. پس بیاییم آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم

سخنان و جملات دکتر حسابی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان عاشق زیبایی نمی شود. بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست

سخنان دکتر حسابی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان های بزرگ دو دل دارند ؛ دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه دوست دارند که به بهشت بروند. ولی کسی دوست ندارد که بمیرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق مانند نواختن پیانو است. ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنان و جملات زیبای پروفسور محمود حسابی
دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد. پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنان ارزشمند دکتر محمود حسابی

اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است ؛ محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق در لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود

با ما در تابان اس ام اس همراه باشید:

پیامک سخنان لئو تولستوی

پیامک سخنان بزرگان

پیامک سخنان نیچه

اس ام اس سخنان دکتر علی شریعتی

 

مطالب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...